ARHIVA

PETOOKTOBARSKE PROMENE, DEVET GODINA POSLE

Autor Nebojsa N. Dajic on .

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Changes in october 2000th in Serbia and nine years after


Nineties in Serbia, with the end of the twentieth century, during the regime of Slobodan Milosevic, to live in Serbia was, it is little to say - very interesting. I was in a position, as well as many others who have the time to share the same space with me, to respect the laws or ignore them. I have not had a dilemma - I respect them, when it was time for war and mobilization, I respected the legal obligation and responded to. I disagreed with anything - except the part with the legal obligations.

Devedesetih u Srbiji, sa kraja dvadesetog veka, za vreme režima Slobodana Miloševića, živeti u Srbiji bilo je, to je malo je reći - veoma zanimljivo. Bio sam u poziciji, kao i mnogi drugi koji su to vreme podelili na istom prostoru sa mnom, da poštujem zakone, ili ih ignorišem. Ja nisam imao dileme - poštovao sam ih: kada je došlo vreme rata i mobilizacije, poštovao sam zakonsku obavezu i odazvao se. Nisam se slagao ni sa čim - osim sa zakonskim delom obaveze.

AFERALTRIBUNE.NET

 

Devedesetih u Srbiji, sa kraja dvadesetog veka, za vreme režima Slobodana Miloševića, živeti u Srbiji bilo je, to je malo je reći - veoma zanimljivo. Bio sam u poziciji, kao i mnogi drugi koji su to vreme podelili na istom prostoru sa mnom, da poštujem zakone, ili ih ignorišem. Ja nisam imao dileme - poštovao sam ih: kada je došlo vreme rata i mobilizacije, poštovao sam zakonsku obavezu i odazvao se. Nisam se slagao ni sa čim - osim sa zakonskim delom obaveze.

 

Ispostavilo se da "oni" ne moraju poštovati taj zakon, kao ni njihova deca, ili bliža familija itd. Kada je nastupilo vreme kriminala, i opšte pljačke, kradje i šverca - ja nisam prihvatio, nisam se tome odazvao. Nisam želeo da učestvujem u tome. To je kriminal.

Ja sam živeo i radio  fizičke poslove (bez obzira što sam pravnik, bez obzira na obrazovanje).

Mnogi policajci, inspektori, koji su odbili da tuku demonstrante, studente i opoziciju su izgubili posao. Do danas nisu vraćeni na posao.

Naravno, "oni" nisu morali poštovati te iste zakone, jer su oni pravili te iste zakone, primenjivali ih, (veoma selektivno!), zloupotrebljavali, i omogućili sebi enormna bogatstva.

Nakon promena, oktobra 2000. godine, dolaskom Đinđića, desio se početak promena. Posle Đinđićevog atentata, verujuću da mi je to (moralna) dužnost, jer sam i ja bio opozicija, uzeo sam(vrlo kratko, nekoliko meseci) učešća u politici (politički marketing). Shvatajući da je previše onih koji su zapravo isti kao i prethodni "oni", otišao sam.

Danas "oni" nama drže "moralna predavanja", o tome kako je "teško" uspeti, kako su se mučili (ja verujem, teškim krađama i pljačkama) i - ponovo jesu "oni" na vlasti, "oni" imaju vladu!

Do danas ni jedan od otpuštenih inspektora i policajaca nije vraćen na posao.

I danas, kao nekad, za vreme Miloševića, ja imam pred sobom izbor - fizički posao. Vrlo obećavajuće i perspektivno.

 

Nineties in Serbia, with the end of the twentieth century, during the regime of Slobodan Milosevic, to live in Serbia was, it is little to say - very interesting. I was in a position, as well as many others who have the time to share the same space with me, to respect the laws or ignore them. I have not had a dilemma - I respect them, when it was time for war and mobilization, I respected the legal obligation and responded to. I disagreed with anything - except the part with the legal obligations.


It turns out that "they" do not have to respect that law, as well as their children, or closer to family, etc.. When it occurred during the crime, and general robbery, theft and smuggling - I am not accepted, I did not answer it. In fact I did not want to participate in it. It is a crime.

I have lived and worked physical jobs (no matter what I lawyer, regardless of education).

Many police officers, inspectors, who refused to beat the protesters, students and opposition have lost their jobs. So far not returned to work.

Of course, "they" have not had to respect the same laws, because they made the same laws, apply them, (very selectively!), Abused, and allow yourself an enormous wealth.

After the change, October 2000. year, the arrival of Djindjic, took place the beginning of change. After Djindjic's assassination, believing that I was to (moral) duty, because I was the opposition, I took a (very short, several months) to participate in politics (political marketing). Realizing that much of those who are actually the same as the previous "they", I went.

Today "they" keep us "moral lectures" about how "hard" to succeed, as the tortured (and I believe, serious theft and robberies), and - once again are "those" in power, "they" have the government!

To date, none of the dismissed officers and inspectors has not returned to work.

And today, as once, during the Milosevic era, I have a choice before them - the physical work. Very promising and perspective.

 

 

 

 

 

Novosti flash 3

Vest broj 3

Politika, pravo, istorija filozofije, web design - Nebojša Dajić, Daja